Εμείς, στην El Vi Architects, από το 1990, αναλαμβάνουμε έργα και μελέτες οποιουδήποτε τύπου μικρής και μεγάλης κλίμακας. Βασική προτεραιότητά μας είναι η εναρμόνιση στο τοπίο (φυσικό ή τεχνητό) και η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του πελάτη στο έργο. 

Για μας, η αρχιτεκτονική είναι έμπνευση μέσα από την καινοτομία αλλά και τη λειτουργικότητα. 

 

Η ομάδα

Ελίζα Παπαδοπούλου - Φλιούκα / Εργοδηγός Δομικών Έργων - Διακοσμήτρια

Φλιούκα Παρασκευή / Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc. - Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης