Στο όριο του ιστορικού τόπου (Εβραϊκή συνοικία) / 2014

Η ιδιαιτερότητα αυτής της μέλετης αφορά στην ύπαρξη ενός οικοπέδου εντός σχεδίου, το οποίο τέμνεται από το όριο του ιστορικού τόπου στην Εβραϊκή συνοικία, με αποτέλεσμα να έχει διαφορετικούς συντελεστές αξιοποίησης και άρα να μπορεί να παράγει εντελώς διαφορετικά κτίρια.

Στη λύση που ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, προτείνεται η αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή δύο διώροφων κτισμάτων ενώ η οικοδομή στο όριο του ιστορικού τόπου ακολουθεί τους όρους δόμησης και τις απαιτήσεις της εγγύτητας με μια τέτοιας σημασίας περιοχή.

 GOYDH APO KATO  GOYDH OPTIKH
 PALAMA SAN TH MAKRINH      STERGIOS KONTINO
 ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 1 2