Συγκρότημα διαμερισμάτων και μαιζονετών στην Κατερίνη / 2006

002