Ξενοδοχείο - Ανακατασκευή παλαιού παλατιού στο Κ.Βέρμιο (Σέλι) / Δεκέμβρης 2007

Το υφιστάμενο κτίσμα, τριώροφο με υποβαθμισμένο υπόγειο, αποχωματώνεται και δεσπόζει κεντρικά, υψηλότερο από τις προσθήκες. Τα περιμμετρικά κτίρια "ακουμπούν" στο υφιστάμενο με "λαιμούς" από γυαλί, με στόχο τον εμφανή διαχωρισμού του παλαιού από το νέο. 

Εκμεταλλευόμενοι την υψομετρική διαφορά του οικοπέδου δημιουργήσαμε υπόγειους χώρους πισίνας και αποδυτηρίων, ενώ στο υψηλότερο σημείο του δρόμου, προέκυψε ισόγειος χώρος καφέ - ανψυκτήριο.

ΣΕΛΙ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕΛΙ ΤΡΙΤΗ ΣΕΛΙ ΔΕΥΤΕΡΗ