Αλλαγή χρήσης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών σε κατοικία Ε=90,00τ.μ. στη Βέροια - οδός Μ. Μπότσαρη / Σεπτέμβριος 2017