Ανακαίνιση διαμερίσματος Ε=32,00τ.μ. στη Βέροια - οδός Τρύφωνος 9 / Σεπτέμβριος 2017