Ανακαίνιση διαμερίσματος Ε=40,00τ.μ. στη Βέροια - οδός Τρύφωνος 3 / Αύγουστος 2017