Σ' αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται μελέτες μας σε δύο στήλες.

Η αριστερή στήλη αφορά σε κτίρια υφιστάμενα, τα οποία είχαν διάφορες χρήσεις, όπως για παράδειγμα παλιές κατοικίες, αγροτικές αποθήκες, εγκαταλελειμμένα κτίσματα κ.α.

Τα κτίρια αυτά αποκαταστάθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά και σε ορισμένα προστέθηκαν χώροι, είτε κατά επιφάνεια είτε καθ' ύψος.

Στη δεξιά στήλη φαίνεται το κτίριο σε κάποιο στάδιο της κατασκευής ή στην τελική του μορφή.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες επιδιόρθωσης και εξέλιξης παλαιών κτισμάτων, τα οποία υπάρχουν σε αφθονία κυρίως στις αγροτικές περιοχές.

ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
new
Ανακατασκευή διώροφης μονοκατοικίας
Κατοικία 2
Αποκατάσταση παλαιού κινηματογράφου, αλλαγή χρήσης αυτού σε κατοικία και προσθήκη κατ' επέκταση κατοικίας
Αποκατάσταση ισόγειας κατοικίας και προσθήκη ορόφου
Προσθήκη ορόφου σε διώροφη μονοκατοικία και αποκατάσταση της εξωτερικής όψης αυτής
  Κατοικία 1