Μονοκατοικία στην Έδεσσα - Ν. Πέλλας - Κατασκευή και διακόσμηση / Έτος αποπεράτωσης οικοδομής 2003 - Αύγουστος 2008

 
 
 

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην Έδεσσα. Το γραφείο μας ανέλαβε την αποπεράτωση της κατασκευής μετά την ολοκλήρωση των επιχρισμάτων, γεγονός που εμπόδισε τον εκ νέου σχεδιασμό των χώρων.

Έπειτα, προχωρήσαμε στην διακόσμηση όλων των χώρων και τον σχεδιασμό επίπλων όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο, σχέδιο πλακιδίων στα μπαλκόνια, οροφές από γυψοσανίδα, φωτισμός και υφάσματα στο χώρο του καθιστικού ήταν μερικά από τα αντικείμενα τα οποία αναλάβαμε.