Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αγ. Παρασκευή - Λειτουργική επίλυση - Διακόσμηση